Gemeente Eindhoven heeft een volgende stap gezet in de dialoog met haar inwoners.

Via een on-line wedstrijd zijn een enorme hoeveelheid ideeën binnengekomen. Deze ideeën geven aan hoe volgens inwoners de communicatie verbeterd kan worden tussen de gemeente en de inwoners. Al deze ideeën maken gebruik van digitale interactieve communicatiemiddelen.
Onlangs zijn er uit de 42 inzendingen, vijf ideeën gekozen door een vakjury, die nu in aanmerkingen komen voor een publieksprijs.

Aan u nu de kans om mee te bepalen welk van de onderstaande ideeën een prijs verdient en om zo invloed te hebben op het communicatieproces van de gemeente Eindhoven.

1. B&W tv
Eindhoven, ‘leading in technology’, zou optimaler gebruik moeten maken van nieuwe media en e-government. IP-tv zou hier een goede invulling aan kunnen geven met B&W TV. Wanneer het College iets te vertellen heeft aan de bewoners kunnen zij direct achter de camera plaatsnemen en dit direct communiceren naar de inwoners. Dit kan aangevuld worden met videofragmenten over lopende of toekomstige projecten. Op die manier kan de gemeente op de voordelige wijze de inwoners van actuele ontwikkelingen op de hoogte houden.

2. Forum Eindhoven.nl
De website van Eindhoven.nl moet een interactief forum worden. Op dit forum moet een plattegrond van de stad op te roepen zijn met behulp van Google Maps, waarin de inwoner zijn regio kan kiezen. De onderwerpen op de website moeten gekoppeld zijn aan Google Maps zodat de inwoner direct kan zien wat er bij hem of haar in de buurt gaande is. De inwoner moet hierbij ook vragen kunnen stellen en kunnen reageren op berichten, waarbij de gemeente zal terug reageren. Op deze manier ontstaat een geografisch gestuurde dialoog.

3. Interaction on the spot
Eindhoven is een stad in beweging. Volledige wijken en gebieden worden integraal gerenoveerd. Bij deze ontwikkelingsprojecten zou een interactieve informatiezuil moeten staan waarop geïnteresseerden meer informatie over het project kunnen vinden, de plannen en de voortgang, maar ook de mogelijkheid hebben om feedback te geven. Op deze manier zullen er veel vraagtekens verdwijnen bij projecten als bijvoorbeeld Strijp-S. Ook kunnen hier kleine onderzoekjes gedaan worden over het ontwikkelingsproject in de vorm van simpele polls, zodat de gemeente een beter beeld heeft van de wensen van de burger.

4. Gerichte berichtgeving
De gemeente heeft veel informatie die zij aan de burgers kunnen sturen. Om te voorkomen dat hier sprake wordt van een information overload of dat de ontvangers niet relevante informatie krijgen moet hierin een selectie kunnen plaatsvinden vanaf de kant van de burger. Burgers moeten een selectie kunnen maken op regio, sector, interessegebied etc… Daarnaast moeten zij kunnen aangeven met welk interval ze deze informatie graag ontvangen, bijvoorbeeld wekelijks of dagelijks. De gemeente moet deze informatie beschikbaar via RSS, nieuwsbrieven etc… Door de informatiestroom te dirigeren naar de mensen waar het betrekking op heeft kun je deze informatie gerichter aanbieden en als gemeente gerichtere feedback ontvangen.

5. Gemeentegeld uitgeven
Om burgers te betrekken bij kleinschalige projecten in hun directe woonomgeving kan de gemeente een website inrichten waarbij de bewoners zelf het aanwezige budget kunnen verdelen over de verschillende opties. Bijvoorbeeld bij het inrichten van een speellocatie voor de jeugd. De bewoners kunnen zelf aangeven of het geld besteed wordt aan een tafeltennistafel, voetbalgoaltjes, glijbaan, etc.. Op deze manier wordt de bewoner meer betrokken bij de verrijking van zijn woonomgeving en kan hij of zij invloed uitoefenen op de definitieve beslissingen. De gemeente moet deze input meenemen bij haar definitieve besluitvorming.

Welke van deze vijf ideeën verdient volgens u de publieksprijs?

Klik hier om uw stem door te geven.