Persbericht nog steeds belangrijke informatiebron voor journalisten

~ Social media release in opkomst ~

Het persbericht is nog steeds een belangrijke bron van informatie voor journalisten. Ook bloggers en andere nieuwe media maken veelvuldig gebruik van persberichten. Dit komt naar voren uit een onderzoek onder 215 journalisten en bloggers, uitgevoerd door ANP Pers Support, Marketingfacts, LEWIS PR en Stichting One.

Van de ondervraagden zei 65% het persbericht ‘handig’ te vinden. Bijna 40% vond het persbericht zelfs ‘onmisbaar’. Of het persbericht wordt gelezen, hangt grotendeels af van het onderwerp van het persbericht en de betrouwbaarheid van de afzender. Ruim 70% van de journalisten kopieert wel eens delen van de berichten voor het schrijven van een artikel.

Naast de traditionele persberichten, werden ook social media releases en videopersberichten meegenomen in het onderzoek. 55% van de respondenten gaf aan bekend te zijn met social media releases, een combinatie van tekst, foto, video en social media links. Van hen ontvangt tweederde ze ook daadwerkelijk wel eens en in 72% van de gevallen wordt er inhoudelijk ook wat met het bericht gedaan.

Slechts een kwart van de journalisten ontvangt wel eens losse videopersberichten. Videopersberichten zijn een mooie tool, maar behoorlijk arbeidsintensief. Bovendien is lang niet elk nieuwsonderwerp geschikt voor een videopersbericht. De inhoud van videopersberichten wordt minder vaak gebruikt dan die van ‘gewone’ of social media releases.  Steeds vaker worden videopersberichten dan ook onderdeel van een social media release.

“Al jaren wordt geroepen dat persberichten ten dode zijn opgeschreven, maar anno 2010 blijken ze nog steeds springlevend”, zegt Jan Willem Alphenaar van Stichting One. “Vier van de vijf respondenten denkt bovendien dat het persbericht nooit zal verdwijnen. Het zal altijd een belangrijke informatiebron blijven.”

About JW

Jan Willem Alphenaar - spreker en kennisdeler.
This entry was posted in Projecten and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.