Persbericht is nog lang niet dood, niet eens stervende

De laatste week van juni heb ik samen met Marketingfacts, LewisPR en ANP Pers Support een onderzoek gehouden onder 215 journalisten en bloggers. Daarbij was de doelstelling een inventarisatie te maken van de actuele informatiebehoefte onder deze groep professionele schrijvers. Aanleiding hiervoor was dat ik gevraagd werd om op de klantendag van ANP Pers Support een lezing te geven over SEO-persberichten en online-PR. Om mijn visie met ‘feiten’ te onderbouwen leek het mij een goed idee om een kort online onderzoek te houden en die resultaten daar te presenteren op 1 juli.

De resultaten zijn verrassend en bevestigend tegelijk. In deze eerste blogpost over dit onderzoek ga ik in op het persbericht. In de volgende blogpost zal ik ingaan op de andere informatiebronnen die voor journalisten en bloggers als belangrijk en relevant worden beschouwd.

Online is belangrijk publicatiemedium

Van alle 215 respondenten publiceert 21 procent alleen online, 72 procent online en offline en de overige 7 procent alleen maar op offline media.
93% van de ondervraagden ontvangt persberichten per e-mail. Het gemiddelde aantal persberichten dat er per dag wordt ontvangen is 31 met uitschieters naar boven de 200.

Effectiviteit

Opvallend is dat 56% van de persberichten wordt gelezen, waarbij het onderwerp nog steeds de belangrijkste motivatie is om een persbericht te openen. Als tweede reden werd de afzender genoemd.

Perceptie

Bij veel PR-mensen leeft wel eens de gedachte dat journalisten persberichten alleen maar vervelend vinden, niets is minder waar. Het meerendeel (63 procent) geeft aan persberichten handig te vinden en 38 procent vind persberichten zelfs onmisbaar. De inhoud wordt 35% als bruikbaar ervaren. Hier kan dus nog een slag gemaakt worden. 72 procent van de respondenten geeft aan (soms) delen van de inhoud van een persbericht direct over te nemen voor publicatie.

Levensverwachting

Ondanks dat de respondenten veelvuldig gebruik maken van de aangeboden persberichten, denkt slechts 12% procent dat het persbericht in zijn huidige vorm blijft bestaan. 55% procent is bekend met het begrip Social Media Releases en maar liefst 65% hiervan ontvangt deze berichten. 70 procent gebruikt deze inhoud ook voor (het schrijven van) een publicatie. Het videopersbericht wordt minder vaak ontvangen, wat ook niet vreemd is als je kijkt naar de hoge productiekosten.

Conclusie

Er is met persberichten nog steeds veel publiciteit te halen. Besteed daarbij extra aandacht aan de titel van je persbericht. Goede mediarelaties blijven essentieel omdat de afzender een belangrijke factor is die bepaald of een bericht geopend wordt.
PR-bureaus en PR-managers moeten eens goed hun perslijsten nalopen en optimaliseren, want 60% ontvangt regelmatig persberichten die niet van toepassing zijn op hun vakgebied of interessegebied.

Eerder gepubliceerd op Marketingfacts.

About JW

Jan Willem Alphenaar - spreker en kennisdeler.
This entry was posted in Marketingfacts and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.