Personeel als paard van Troje

Webcare moet ook naar binnen toe gericht zijn.

Regelmatig behandel ik in mijn presentaties de gevaren van Social Media.

Ik vertel daarbij altijd over het belang van Webcare en de risico’s die je loopt als organisatie als je van buitenaf wordt aangevallen. Maar hoe zit dat nu als je van binnenuit wordt aangevallen?

Daarbij heb ik altijd een paar leuke voorbeelden, zoals de Domino’s Pizza Case of de Sales Manager met een leer-fetish. Cases waarvan veel ondernemers nog denken: ‘ach, dat gebeurt bij ons niet’.

Ik wens je veel personeel.
Naar ik meen een oud joods spreekwoord, dat tegenwoordig bij Social Media een steeds grotere invulling krijgt. Wat nu als een van je medewerkers een beetje gefrustreerd met vermoedelijk iets teveel drank op, andere mensen gaat uitschelden op Twitter? Hoe hou je dat tegen?

Afgelopen weekend kreeg ik deze presentatie van Slijterijmeisje onder ogen. Een zeer treffend en schokkend voorbeeld van een medewerker die onder eigen naam en met vermelding van zijn bedrijfsnaam in zijn profiel over de schreef gaat. Lees en be-shocked.

Voorkomen is beter dan genezen.
Moet je als bedrijf nu strikte richtlijnen instellen om dit te voorkomen? Neen! Die richtlijnen heb je namelijk al. Die staan namelijk in het arbeidscontract. In nagenoeg elk arbeidscontract staat opgenomen dat een medewerker niets mag doen dat het imago van de werkgever kan schaden. Dat geldt dus ook voor Social Media. Net zo goed als dat het de werknemer verboden is vertrouwelijke informatie uit te wisselen met derden. Ook dat geldt voor Social Media.

Wat dan?
Het is van belang dat je je medewerkers extra bewust maakt van de gevaren. Veel medewerkers, zoal bovenstaand voorbeeld ook weer eens mooi verduidelijkt, hebben geen notie van de gevaren en openbaarheid van Social Media. Hiervoor zul je je medewerkers dus moeten trainen. Laat ze zien wat er kan en niet kan. En als mensen dan toch hun frustraties of vreemde hobbys kwijt moeten, laat ze dan een andere identiteit aannemen op Social Media.

Alle toegang tot Social Media uitzetten?
Veel organisaties sluiten via het bedrijfsnetwerk de toegang tot Social Media af. Door de opkomst van de smartphone is dat een beetje zinloos geworden. Medewerkers hebben toch toegang.

1 Simpele regel: Don’t be Stupid!

Eigenlijk de meest heldere richtlijn voor het gebruik van Social Media.

About JW

Jan Willem Alphenaar - spreker en kennisdeler.
This entry was posted in Social Media ontwikkelingen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Personeel als paard van Troje

  1. Wellicht geen harde richtlijnen maar wel duidelijke instructies.

  2. Tamara Huffmeijer says:

    Dank je wel!

  3. Om maar te zwijgen van al die voetballers die nu via Twitter trainers, medespelers en tegenstanders afbranden 🙂

Comments are closed.