Eerder gepubliceerd op Marketingfacts.

Afgelopen woensdag was ik te gast op het hoofdkantoor van Hyves. Dit in het kader van de maandelijkse bijeenkomst van Social Media Club Amsterdam. Voor mij een leuke gelegenheid om eens achter de schermen te kijken bij de grootste internet-entiteit van Nederland en om veel digitaal bekenden weer in vlees en bloed te ontmoeten. Het valt niet te ontkennen dat Hyves een succesverhaal is in Nederland. Net zo goed dat niet te ontkennen is dat Facebook in Nederland eindelijk in opmars is. Hyves presenteerde ons, bij monde van Yme Bosma, de cijfers over het gebruik van Social Media in Nederland. Cijfers die mij en veel andere aanwezigen, toch weer verrasten en die bij sommigen tot zelfs hevige kritiek en discussies leidde.

Feiten zijn feiten, meten is weten.

De cijfers die Hyves presenteerde zijn aangeleverd door Comscore, een internationaal hoog aangeschreven onderzoeks- en meetinstituut. Nu kun je cijfers vaak op meerdere manieren interpreteren en veel partijen doen dat ook ten faveure van zichzelf. Maar feiten blijven feiten.

Waarom niet actief op Hyves?

Ikzelf heb een Hyvesprofiel dat ik behoorlijk verwaasloosd heb qua aandacht. Daar heb ik mijn redenen voor en die zijn o.a.:

  • Omdat ik niet van springende emoticons hou;
  • Omdat ik niet zit te wachten op alle groepsuitnodigingen van 12 jarige buurmeisjes over UGGS of paarden etc…;

En omdat ik, en dat blijkt dus onterecht te zijn, van mening was dat Hyves een site voor kinderen en sociaal achtergestelde mensen is.

Het onderzoek van Comscore.

Comscore onderzoekt maandelijks het Social Media gebruik in Nederland onder 12 miljoen internetgebruikers van 15 jaar en ouder. In de gepresenteerde cijfers zijn per leeftijdsgroep (15-24, 25-34, 34-44, 45-55 en 55+) het aantal pageviews en bezoeken van de volgende websites opgenomen:

  • Hyves
  • YouTube
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Nu.nl (dit om een goede vergelijking tussen social media en nieuwsmedia te kunnen maken)

Uit de cijfers die hieronder staan, blijkt onder andere dat het gemiddelde Facebook-gebruik (aantal pageviews per bezoek) lager is dan bij Hyves. Iets waar Hyves terecht op hamert, want voor adverteerders en marketeers is dit zeer relevante informatie.

Bekijk hier de cijfers die Yme Bosma afgelopen woensdag presenteerde:

Early adaptors en trendwatchers zijn kritisch, maar is dit terecht?

In mijn adviezen aan en in lezingen voor klanten wil ik altijd een goed onderbouwd verhaal geven. Ik heb hierbij vele malen gezegd dat Hyves heel leuk is voor kinderen en (groot)ouders die hun (klein)kinderen in de gaten willen houden. Daar blijk ik dus ongelijk in te hebben. Ook tijdens de bijeenkomst bleek deze opvatting voor veel aanwezigen te gelden, zelfs na de presentatie van de cijfers. Natuurlijk, als je als trendwatcher wordt ingehuurd dan wil je graag ook de toekomst voorspellen en dan is het bijna logisch om te zeggen dat Facebook de toekomst is. Echter voor organisaties en adviseurs die in het nu leven geldt er een andere waarheid. Een aantal conclusies en bevindingen die ik uit de cijfers opmaak.

De opmars van Facebook is er wel

Terwijl Hyves over de periode februari 2010 tot en met augustus 2010 een constant bereik blijft houden onder de totale Nederlandse internetpopulatie (rond de 65%) zie je dat Facebook van 28,8% naar bij 40% is gestegen in diezelfde periode (slide 4).

Facebook groter dan Nu.nl?

Volgens de cijfers van Comscore (slide 6) is Facebook in juli en augustus 2010 vaker bezocht dan Nu.nl. Niet zo vreemd als je bedenkt dat er in vakantietijd weinig echt nieuws te melden is en er in diezelfde periode veel nieuwe vrienden worden gemaakt alsmede veel vakantiefotos. Getuige ook het record dat Hyves behaalde op 23 augustus met meer dan 275 miljoen pageviews. Dat is veel en er wordt ook kritisch op gereageerd.

Leeftijdscategorisering

Om het wat overzichtelijker te maken, dan het in de slides staat, hieronder een in mijn ogen duidelijker tabelletje met de bereik-cijfers van juli (augustus ontbrak nog).

Hyves is de grootste, maar de strijd is net begonnen

Uit bovenstaande tabel valt gewoon op te maken dat Hyves nog steeds in alle leeftijdsgroepen het grootste bereik heeft, maar dat facebook toch al als serieuze tweede partij gezien kan worden. Ik verwacht dat Facebook de komende maanden, net als Twitter, een grote opmars gaat maken in hun bereik bij de verschillende leeftijdsgroepen. De strijd tussen Hyves en Facebook zal een strijd om de adverteerders worden en niet om de gebruikers. Beide platformen kunnen prima naast elkaar bestaan. Het onderscheidend vermogen zal vooral liggen in de manier waarop de gebruikers de site gebruiken en ervaren. Gebruiksgemak en leuke features zullen voor langere bezoektijden zorgen en hogere aantallen pageviews. Dat is uiteindelijk hetgeen dat geld oplevert. En zonder geld hebben deze sites, waar wij allen toch veel plezier aan beleven, geen bestaansrecht.